Co jsou srůsty?

Srůsty jsou abnormální spojení mezi tkáněmi a orgány a mohou být vrozené nebo získané

Vytvoření získaných srůstů je všeobecná reakce na poranění peritonea (pobřišnice). Peritoneum je nejrozsáhlejší serózní membrána v těle, která slouží k minimalizaci tření a usnadňuje volný pohyb břišních orgánů. K jeho poranění dochází v důsledku zánětu nebo mechanického poškození během operačního výkonu.

Proces vzniku srůstů začíná okamžikem poranění peritonea (pobřišnice) během operace, v důsledku čehož je spuštěna zánětlivá kaskáda. I když se rozsah a závažnost srůstů může měnit v průběhu týdnů nebo měsíců, otázka, zda se srůsty vytvoří nebo vůbec ne, je rozhodnuta během 3 – 5 dnů poté, co byla provedena operace.

(Tzv.: peritoneum = pobřišnice; tenká lesklá blána, která vystýlá vnitřek břišní „peritoneální“ dutiny a která rovněž pokrývá břišní orgány. Je podobného původu jako pohrudnice a osrdečník. Tzv. malá pánev – obsahuje ženské vnitřní reprodukční orgány = dělohu, vaječníky a vejcovody.)

Bez srůstů

Malá pánev bez srůstů, normální nález.

 

Se srůsty

Malá pánev se srůsty.

Prevence tvorby srůstůNahoru

Pooperační vznik srůstů je možné omezit pečlivou chirurgickou technikou využívající principů mikrochirurgických operací. Je známo, že oproti laparotomii (otevřená chirurgie břicha) laparoskopický přístup (také endoskopický) prokazatelně redukuje riziko srůstů. Ani minimálně invazivní přístup však nedokáže vznik srůstů zcela eliminovat.

Teoreticky může být tvorba srůstů během jakéhokoli chirurgického výkonu ovlivněna několika způsoby:

Minimální poškození tkání v průběhu operačního výkonu.

Oddělení poraněných tkáňových povrchů aplikací antiadhezivních (protisrůstových) bariérových prostředků. Zcela zásadně platí, že význam v prevenci srůstů mají prostředky, které v peritoneální dutině nebo na povrchu orgánů zůstávají více dnů. Oddělením traumatizovaného peritonea umožní jeho hojení.

Operační gynekologie nabízí poměrně široké využití těchto antiadhezivních prostředků. Mezi indikace můžeme zařadit celé spektrum klasických gynekologických operací (rozrušení srůstů v dutině břišní, myomektomie = chirurgické odstranění myomů, operace endometriózy aj.), dále pak především všechny endoskopické rekonstrukční operace na děloze a adnexech (vejcovody, vaječníky). V neposlední řadě je také potřeba doplnit tento výčet i o porod císařským řezem. (Níže video aplikace Hyalobarrier gelu na suturu dělohy.)

Antiadhezivní prostředky se používají i u nitroděložních (hysteroskopických) resekčních výkonů u žen s poruchou plodnosti (rozrušení nitroděložních synechií = srůstů, operace Ashermanova syndromu, resekce septa děložního nebo myomektomie). K nitroděložní aplikaci se pak využívá pouze viskózních gelů, které z dutiny děložní nevytékají.

VIDEO ZACHYCUJE APLIKACI HYALOBARRIER GELU NA SUTURU DĚLOHY PO PORODU CÍSAŘSKÝM ŘEZEM…

Aplikace Hyalobarrier gelu při gynekologické operaci

Rozrušení srůstů

Rozrušení srůstů.

Aplikace Hyalobarrier gelu

Aplikace Hyalobarrier gelu.

Zhojená tkáň

Zhojená tkáň bez srůstů v místě aplikace gelu.

Mezi nejčastější příčiny tvorby srůstu patříNahoru

a) operační výkony v dutině břišní, pánevní (gynekologické operace) a v dutině děložní
Mezi gynekologická onemocnění, pro která se vykonávají výše uvedené operace patří:
– odstranění myomů z dělohy (myomectomie),
– ovariální cysty (cysty na vaječníku),
– neprůchodnost vejcovodů,
– onkologická onemocnění malé pánve,
– chirurgické ošetření endometriózy,
– srůsty v dutině děložní,
– neprůchodnost střev,
– chirurgické výkony v dutině břišní,
– srůsty po přechozích operacích či zánětech, apod.

b) zánětlivá onemocnění
– zánět slepého střeva,
– záněty jiných orgánů břicha a pánve (záněty vaječníků apod.),
– endometrióza atd.

c) porod císařským řezem

 
Porod císařským řezem

Náhled na informační leták, po kliknutí na náhled se otevře originál.

Více informací

Nejčastější následky srůstůNahoru

Hlavní problém představují pooperační srůsty na základě traumaticky změněného peritoneálního povrchu, tzv. peritoneálního traumatu.

Srůsty se vyskytují u 60 – 90% žen, které podstoupily větší gynekologický operační zákrok a u pacientů s anamnézou kolorektálního chirurgického zákroku (zákrok na tlustém střevě).

Srůsty mohou být zcela bezpříznakové, ale na druhé straně mohou způsobovat celou řadu chronických klinických obtíží. Jedná se především o riziko střevní obstrukce, chronickou pánevní bolest a neplodnost.

U pacientek podstupujících další operaci jsou srůsty významným komplikujícím faktorem, protože srůsty vzniklé po předchozí operaci výrazně prodlužují trvání operace.

Infertilita (neplodnost)
Srůsty jsou hlavní příčinou sekundární infertility (neplodnosti) u žen. Mají nežádoucí účinek na plodnost, protože narušují adnexální anatomii (vaječníky, vejcovody) a brání přenosu gamety (pohlavní buňky) a embrya (zárodek). Ukázalo se, že působí peritoneální infertilitu u 15–20 % žen.

Problémy s vejcovody jsou také příčinou 40 % případů ženské infertility. Lze stanovit případy zahrnující poinfekční a pooperační vytváření srůstů, související i s endometriózou. Každá endometrióza je doprovázená určitým stupněm srůstů.

I když je příčinou neplodnosti často více faktorů, je zde jasná souvislost mezi srůsty a neplodností. U žen infertilních v důsledku adnexální adheze byl po adheziolýze (rozrušení srůstů) hlášen podíl otěhotnění 32 a 45 % po 12 a 24 měsících, oproti 11 a 16 % v odpovídající době u neléčených žen.

Obstrukce (neprůchodnost) tenkého střeva
Pooperační srůsty jsou největší izolovanou příčinou střevní obstrukce s následným operačním řešením s výskytem ve 30 – 41 %. Nejvíce je tento problém vystupňován v případě obstrukce tenkého střeva, kde jsou hlavní příčinou v 65 – 75 %.

Další problém představují reoperace u těchto pacientů. Chirurgický výkon se prodlužuje, je rizikový s možností poranění orgánů dutiny břišní a také je spojen se zvýšenou novotvorbou srůstů po operaci. Obstrukce tenkého střeva je nejzávažnější komplikací spojenou s adhezemi s 10% rizikem úmrtnosti, není-li ihned diagnostikována a řešena.

Chronická bolest v pánvi
Analýza klinických studií zahrnujících celkem téměř 1 000 pacientek trpících pánevními bolestmi
prokázala, že nejčastější související patologií byly u 40 % případů srůsty.

Dále studie ukázaly zlepšení v 50 – 90 % případů po laparoskopické adheziolýze (rozrušení srůstů
endoskopickou cestou).

Po deseti letech používání Hyalobarrier gelu bez hlášených nežádoucích účinků jak od nás tak ze zahraničí, používají tuto konkrétní protisrůstovou terapii všechna pracoviště dbající na prevenci komplikací.

Komplikace po porodu císařským řezem

Po porodu císařským řezem může dojít již u 20% žen k výskytu srůstů která mohou být komplikací u dalšího porodu nebo příčinou bolestí břicha a velkým rizikem u dalších gynekologických operací (např. v pozdějším věku při odstranění dělohy, tzv. hysterektomie) 

 

Léčba srůstůNahoru

A) Chirurgická léčba srůstů

Chirurgická adheziolýza (rozrušení srůstů) je současnou metodou řešení srůstů, bez ohledu na metodu
adheziolýzy nebo typ srůstů, má však vždy za následek další traumatické poškození a vysoký výskyt
opakovaného tvoření adhezí (v průměru 85 %) a rovněž vznik nových adhezí.

Proto je velice důležitá již prevence tvorby srůstů a následné použití protisrůstových přípravků po
chirurgickém rozrušení srůstů. Nové přípravky nyní posykují reálnou možnost snížení rizika vzniku
adhezí a mohou pro pacientky znamenat zlepšení výsledků a snížení s nimi související následné zátěže.

Existuje stále více důkazů na podporu účinnosti přípravků pro omezení adhezí jako doplňku správné
chirurgické operační léčby, které jsou zařazeny do odborných lékařských doporučení, a to jak v gynekologii, tak chirurgii.

B) Přípravky pro redukci srůstů

Rozhodnutí o tom, který přípravek použít, provádí operatér individuálně dle druhu operace
a onemocnění.

Informace o přípravku Hyalobarrier gel a Hyalobarrier gel ENDO.