• Hyalobarrier gel je vhodný na použitie pri laparotomických (otvorených) chirurgických výkonov a pri hysteroskopií (operácia v dutine maternice), pri pôrode cisárskym rezom.
  • Hyalobarrier gel Endo je vhodný na použitie pri endoskopických (laparoskopických) zákrokoch v panvovej či brušnej dutine.

Hyalobarrier gel

Hyalobarrier gel

Hyalobarrier gel

Hyalobarrier gel ENDO