Hlavní problém představují pooperační srůsty na základě traumaticky změněného peritoneálního povrchu, tzv. peritoneálního traumatu.

Srůsty se vyskytují u 60 – 90% žen, které podstoupily větší gynekologický operační zákrok a u pacientů s anamnézou kolorektálního chirurgického zákroku (zákrok na tlustém střevě).

Srůsty mohou být zcela bezpříznakové, ale na druhé straně mohou způsobovat celou řadu chronických klinických obtíží. Jedná se především o riziko střevní obstrukce, chronickou pánevní bolest a neplodnost.

U pacientek podstupujících další operaci jsou srůsty významným komplikujícím faktorem, protože srůsty vzniklé po předchozí operaci výrazně prodlužují trvání operace.

Infertilita (neplodnost)
Srůsty jsou hlavní příčinou sekundární infertility (neplodnosti) u žen. Mají nežádoucí účinek na plodnost, protože narušují adnexální anatomii (vaječníky, vejcovody) a brání přenosu gamety (pohlavní buňky) a embrya (zárodek). Ukázalo se, že působí peritoneální infertilitu u 15–20 % žen.

Problémy s vejcovody jsou také příčinou 40 % případů ženské infertility. Lze stanovit případy zahrnující poinfekční a pooperační vytváření srůstů, související i s endometriózou. Každá endometrióza je doprovázená určitým stupněm srůstů.

I když je příčinou neplodnosti často více faktorů, je zde jasná souvislost mezi srůsty a neplodností. U žen infertilních v důsledku adnexální adheze byl po adheziolýze (rozrušení srůstů) hlášen podíl otěhotnění 32 a 45 % po 12 a 24 měsících, oproti 11 a 16 % v odpovídající době u neléčených žen.

Obstrukce (neprůchodnost) tenkého střeva
Pooperační srůsty jsou největší izolovanou příčinou střevní obstrukce s následným operačním řešením s výskytem ve 30 – 41 %. Nejvíce je tento problém vystupňován v případě obstrukce tenkého střeva, kde jsou hlavní příčinou v 65 – 75 %.

Další problém představují reoperace u těchto pacientů. Chirurgický výkon se prodlužuje, je rizikový s možností poranění orgánů dutiny břišní a také je spojen se zvýšenou novotvorbou srůstů po operaci. Obstrukce tenkého střeva je nejzávažnější komplikací spojenou s adhezemi s 10% rizikem úmrtnosti, není-li ihned diagnostikována a řešena.

Chronická bolest v pánvi
Analýza klinických studií zahrnujících celkem téměř 1 000 pacientek trpících pánevními bolestmi
prokázala, že nejčastější související patologií byly u 40 % případů srůsty.

Dále studie ukázaly zlepšení v 50 – 90 % případů po laparoskopické adheziolýze (rozrušení srůstů
endoskopickou cestou).

Po deseti letech používání Hyalobarrier gelu bez hlášených nežádoucích účinků jak od nás tak ze zahraničí, používají tuto konkrétní protisrůstovou terapii všechna pracoviště dbající na prevenci komplikací.

Komplikace po porodu císařským řezem

Po porodu císařským řezem může dojít již u 20% žen k výskytu srůstů která mohou být komplikací u dalšího porodu nebo příčinou bolestí břicha a velkým rizikem u dalších gynekologických operací (např. v pozdějším věku při odstranění dělohy, tzv. hysterektomie)