BÁNSKÁ BYSTRICA / FNsP F. D. Roosevelta

FNsP F. D. Roosevelta II. gyn.-pôr. klinika SZU,
Nám. L. Svobodu 1
BANSKÁ BYSTRICA 975 17

www.fnspbb.sk

BRATISLAVA / Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB s Centrom reprodukčnej medicíny
Antolská 11
BRATISLAVA 851 07

Prednosta:
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
Zástupca prednostu a vedúci lekár Univerzitného pracoviska reprodukčnej medicíny:
MUDr. Martin Petrenko, CSc.

www.unb.sk

Tel.: +421 268 671 111
Tel.: +421 268 673 677, +421 268 673 679

Prednosta:
Prof. MUDr. Miroslav Borovský, PhD.
Tel. ambulancie: +421 268 673 677, +421 268 673 679

BRATISLAVA / Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica Ružinov
II. gynekologicko-pôrodnícka klinika LF UK a UNB
Ružinovská 6
BRATISLAVA 826 06

www.unb.sk

Primár:
MUDr. Peter Papcun
Prednosta:
Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD.
Tel. ambulancie: +421 2 48234 111

BRATISLAVA / Univerzitná nemocnica Bratislava

Nemocnica akademika Ladislava Dérera
I. gynekologicko-pôrodnícka klinika SZU a UNB
Limbová 5
BRATISLAVA 833 05

www.unb.sk

Primár:
MUDr. Eva Dedinská
Prednosta:
Doc. MUDr. RUSŇÁK Igor, Ph.D.
Tel. ambulancie: +421 259 542 654

DUNAJSKÁ STREDA / Nemocnica

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Velkoblahovská 23
DUNAJSKÁ STREDA 929 01


http://ds.svetzdravia.com//


 

Primár:
MUDr. Juraj Schwarcz
Tel. ambulancie: 031 / 5571157

GALANTA / Nemocnica s poliklinikou Galanta

Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie
Hodská 373/38
GALANTA 924 22

http://ga.svetzdravia.com/


 

Primár:
MUDr. Pavol Šťasný
Tel. ambulancie: 031/7833111

KOŠICE / Nemocnice Košice – Šaca

Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. Súkromná nemocnica
III. gyn.-pôr. klinika SZU
Lúčna 54
KOŠICE 040 15

www.nemocnicasaca.sk

Primár:
MUDr. Erik Dosedla
Prednosta:
MUDr. RICHNAVSKÝ Ján, PhD.
Tel. ambulancie: 055/7234 213

MARTIN / Univerzitná nemocnica Martin

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Kollárová 2
MARTIN 036 01

www.unm.sk

Primár:
MUDr. Milan Krkoška
Prednosta:
prof. MUDr. Ján Danko, CSc.
Tel. ambulancie: +421 434 203 242

NITRA / Fakultná nemocnica Nitra

Gynekologicko – pôrodnícka klinika
Špitálska 6
NITRA 949 01

www.fnnitra.sk

Primár:
MUDr. Marián Matejka
Prednosta:
Prof. MUDr. Miloš Mlynček CSc.
Tel. ambulancie: +421 376 545 203, +421 376 545 204

TRENČÍN / Fakultná nemocnica Trenčín

Gynekologicko - pôrodnícka klinika
Legionárska 28
TRENČÍN 911 71

www.fntn.sk


 

Primár:
MUDr. Peter Kaščák, PhD.
Tel. ambulancie: +421 326 566 203